Részvénytársaság alapítása Németországban

Németországban a tőketársaságok csúcsa az Aktiengesellschaft (AG), azaz magyarul Részvénytársaság. Egy AG megalapításához minimálisan 50.000 Euró törzstőkére van szükség, s egy személy is alapíthatja azt, aki lehet külföldi magánszemély is. Az RT muködtetése azonban rendkívül költséges, hiszen szükség van egy hivatalos felügyelőbizottságra, mely legalább 3 tagból kell hogy álljon, és könyvvizsgálóval is rendelkeznie kell.

Húsz évvel ezelőttig csakis több személy, minimum 3 személy alapíthatott Részvénytársaságot, de 1994-ben módosult a gazdasági társaságokra vonatkozó törvény oly módon, hogy akkortól megengedetté vált az egyszemélyes AG, azaz Mini-AG bejegyeztetése is. Ám ennek is ugyanolyan komoly követelményeknek kell megfelelnie, mint a többtagú RT-nek. Az AG is tőketársaság, felelőssége a tőke mértékéig terjed. Természetesen a Mini-RT statutumában szerepel, hogy bármikor tőzsdére viheti azt annak tulajdonosa, nyilvános részvényeket bocsáthat ki.

Nem elhanyagolható tény azonban, hogy az Aktiengesellschaft örvend a legnagyobb elismerésnek az üzleti porondon, hiszen vagyona legkevesebb 50.000 Euró, kétszerese még az olyan sokat méltatott GmbH-ének is. A vállalkozás felelőssége tehát legkevesebb 50.000 Euróig terjed, ami bizalmat ébreszt a leendő üzleti partnerekben.

A Részvénytársaság megalakulása szintén olyan három hét alatt megy végbe. Szükséges az alapító okirat, aláírásminta, ügyvezetői nyilatkozat közjegyző általi hitelesítése, valamint a tőke elhelyezése a cég számára nyitott bankszámlán, és a meghatalmazások alapján munkatársunk beadja a kérvényt a Cégbírósághoz, ahol 3 hét alatt bejegyzik a társaságot. Ezt követően kérhet az RT adószámot. Tekintse meg Főoldalunkat: Német Cégalapítás